Äger och förvaltar skog norr om Riga i Lettland

Livland Skog äger och förvaltar skog norr om Riga i Lettland.

Bolaget grundades 2009 och är fortfarande i en expansiv fas. Vi köper fastigheter kontinuerligt, och bedriver ett mycket aktivt skogsbruk med syfte att kraftigt förbättra skogstillståndet på våra fastigheter och därigenom skapa en uthållig avkastning.

Bolaget är sedan 2017 FSC certifierat.

Förutom skogsbruk bedriver vi även en betydande odling av julgranar.

Expansionen finansieras via successiva riktade nyemissioner.