Detta är Livland Skog AB

Livland Skog AB äger 100 % i det lettiska bolaget SIA Sundin Mezs. Moderbolaget bedriver ingen egen verksamhet.

Vår affärsidé


Livlands affärsidé är att förvärva enskilda skogsfastigheter och bygga upp en störe portfölj av skogsfastigheter, samt att bedriva en aktiv skogsskötsel på våra fastigheter. Till detta kommer en omfattande julgransodling där vi varje år planterar ca 100 000 julgransplantor. Det finns stora synergier i att bedriva båda dessa verksamheter i samma företag.

I juni 2019 genomfördes en större affär då vi sålde ca 9 500 ha til SCA, efter affären består bolaget i juli 2019 av
1 700 ha.

Företaget har bedrivit en mycket omfattande skogsskötsel med årliga avverkningar, före sca-försäljningen, på ca 25 000 m3/år, plantering av 250 000 plantor/år, samt röjning 2-400 ha/år.

Markinnehavet ligger inom ett avgränsat område norr om Riga, med kort avstånd till Riga och till exporthamn. Detta innebär att vårt verksamhetsområde är en integrerad del av den svenska virkesmarknaden. Ett koncentrerat område ger möjlighet att lära sig lokala förhållanden och bygga upp ett bra kontaktnät.

Vår kompetens

VD, Olle Sundin

Olle var tidigare huvudägare i Sundins skogsplantor, ett företag som han grundat och utvecklade under 20 år. Företaget omsätter drygt 100 miljoner kr. och är Sveriges största skogsvårdsföretag. Dessförinnan var Olle delägare och verksam i en av Sveriges största julgransproducenter. 

Projektansvarig i Lettland, Guntis Adamsons

Vi har valt en projektledare som själv kan det praktiska hantverket. Guntis har erfarenhet av skogsröjning i Sverige, och var tidigare inköpsansvarig på en lettisk industri med 60 anställda. Vi har medvetet valt en ung person (Guntis är född 1979), utan skoglig utbildning för att komma ifrån gamla stela strukturer.

Sundin Mezs bildades mars 2009. Samarbete med lokalt förvaltningsbolag kring fastighetsköp och skötsel fram till aug 2011. Egen förvaltningsorganisation från sept 2011.


Uppdatering av verksamheten.

Bolagets fortsatta utveckling följer du bäst via facebooksidan livlandskog.