Investerare

Ekonomiska rapporter (Nyare rapporter återfinns under nyheter)

Att investera i Livland

Vi har idag (feb 2018) nått vårt tidogare uppsatta mål på 10.000 ha genom fyra emissioner om vardera ca 20 miljoner kronor. Fortsatt expansion kommer att finansieras med en kombination av nyemissioner och lån. Bolagets vision är att till 2025 nå en volym på 25 000 ha.

Eventuella ytterligare emissioner kommer enbart att göras som riktade emissioner till sk. kvalificerade investerare, dvs inga publika erbjudanden kommer att göras till en bredare allmänhet.

För att underlätta handel med aktier i Livland har vi ett samarbete med skogsmäklaren Karl Danielson AB. Om du är intresserad av att köpa eller sälja befintliga aktier i Livland vg. kontakta André Persson, 

andre@karldanielsson.se     tel +46 73 525 28 60

Vid intresse för kommande nyemissioner vg. kontakta Olle Sundin;

olle.sundin@livlandskog.se    tel 0706-816 505Välkommen att kontakta oss om du önskar ytterligare information om kommande emissioner.