Nyheter

 • 2019-06-26
  Livland säljer skog till SCA

  Livland säljer stor del av sitt skogsinnehav

 • 2018-01-17
  Årsredovisning Livland skog

  Livland skog lämnar idag sin redovisning för verksamhetsåret 2016/17. Bolaget lämnar inget fullständigt koncernbokslut, enbart en enkel koncernsammanställning.

 • 2017-07-05
  Viktig milstolpe passeras

  Med ett fastighetsköp idag passerar Livlands innehav 10 000 ha.

 • 2017-05-10
  Ny investerare i Livland

  Dammskogen Förvaltning AB har tecknat 34 000 aktier i Livland Skog via en riktad nyemission till kurs 465 kr/aktie. Dessutom har Dammskogen köpt 13 950 aktier från en grupp bestående av små aktieägare

 • 2017-02-08
  handel med aktier i Livland Skog

  För att underlätta handel med befintliga aktier i Livland skog har vi inlett ett samarbete med skogsmäklaren Karl Danielsson AB. KDAB är specialiserade på att förmedla större svenska skogsfastigheter

 • 2016-12-15
  Virkesvolym och areal uppdaterad 31/8 2016.

  Här hittar du areal och virkesförråd per den 31/8 2016;

 • 2016-12-15
  Preliminärt bokslut 2015/16

  Information om det gångna verksamhetsåret finner du här;

 • 2016-04-29
  Halvårsbokslut Livland Skog

  Livland redovisar en vinst på på 1.035 000 SEK för verksamhetsårets första sex månader.

 • 2016-02-22
  Årsbokslut 2014/15

  Livland kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år till handlingarna. Omsättning, vinst och markinnehav ökar. Vi ser med stor tillförsikt fram mot fortsättningen.

 • 2015-10-14
  Livland köper större fastighetspaket

  Livland har idag tecknat avtal om att köpa 520 ha skogs- och jordbruksmark. Fastigheterna innehåller ett virkesförråd på 34.000 m3. Köpeskillingen uppgår till 600.000 €. Livlands totala marki