Livland köper större fastighetspaket

Livland har idag tecknat avtal om att köpa 520 ha skogs- och jordbruksmark. Fastigheterna innehåller ett virkesförråd på 34.000 m3.

Köpeskillingen uppgår till 600.000 €.

Livlands totala markinnehav uppgår efter denna affär till 8.250 ha.