Årsbokslut 2014/15

Livland kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år till handlingarna. Omsättning, vinst och markinnehav ökar. Vi ser med stor tillförsikt fram mot fortsättningen.