Virkesvolym och areal uppdaterad 31/8 2016.

Här hittar du areal och virkesförråd per den 31/8 2016;