handel med aktier i Livland Skog

För att underlätta handel med befintliga aktier i Livland skog har vi inlett ett samarbete med skogsmäklaren Karl Danielsson AB.

KDAB är specialiserade på att förmedla större svenska skogsfastigheter, samt har en avdelning som enbart arbetar med att förmedla skogsfastigheter i Baltikum.

Om du är intresserad av att sälja eller köpa befintliga aktier i Livland vg kontakta André Persson på KDAB,
andre@karldanielsson.se tel +46 73 525 28 60