Ny investerare i Livland

Dammskogen Förvaltning AB har tecknat 34 000 aktier i Livland Skog via en riktad nyemission till kurs 465 kr/aktie. Dessutom har Dammskogen köpt 13 950 aktier från en grupp bestående av små aktieägare.

Efter dessa transaktioner äger Dammskogen 18% av kapital och röster i Livland.