Viktig milstolpe passeras

Med ett fastighetsköp idag passerar Livlands innehav 10 000 ha.

Det betyder att vi uppnått både det mål och den vision vi satte upp 2011. Målet var då 5 000 ha, och en vision på 10 000 ha.

Den vision vi har idag för bolaget är att nå 25 000 ha. Denna vision gäller förutsatt att vi kan fortsätta att ta in nytt kapital till goda villkor för både gamla och nya aktieägare, samt att prisnivån på fastigheter bedöms som fortsatt god.
.
Visionen om 25 000 ha gäller för fortsatta köp inom det geografiska område där vi idag verkar. Det är ej aktuellt att utöka vårt verksamhetsområde utan vi fortsätter att agera för att nå en stor koncentreation av vårt innehav.

Det kan även bli aktuellt med byten med andra markägare i området för att förbättra aronderingen