Årsredovisning Livland skog

Livland skog lämnar idag sin redovisning för verksamhetsåret 2016/17. Bolaget lämnar inget fullständigt koncernbokslut, enbart en enkel koncernsammanställning.