Livland säljer skog till SCA

Livland säljer stor del av sitt skogsinnehav

Livland har idag träffat överenskommelse med SCA om försäljning av ca 9 500 ha skog- och jordbruksmark. Köpeskillingen uppgår till 24,2 miljoner euro på skuldfri bas.

Affären beräknas slutföras i slutet på september 2019.

Efter affären kommer Livland att bestå av 1 700 ha skog-och jordbruksmark, samt julgransodling. Den skog som vi valt att behålla är dels fastigheter på vilka vi odlar julgranar, och dels av några av de först köpta fastigheter där våra skötselåtgärder hunnit få stor effekt.

Av bolagets fyra anställda övergår tre personer till SCA, medan vår VD, Guntis Adamsons kvarstår i LIvland. Verksamheten kommer fortsatt att bedrivas på samma sätt som tidigare, inkl. inköp av enskilda skogsfastigheter.